Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Sagene arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 8. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 08.02.16 (PDF 193KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 08.02.16 (PDF 45KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 16/1
AU 16/2
AU 16/3
Opprettelse av nye stillinger i tilknytning til særlig krevende beboer
AU 16/4
Søknad om permisjon fra vervet som 1. varamedlem av Helse- og mestringskomitéen
AU 16/5
Søknad om fritak fra vervet som 1. varamedlem av Eldrerådet
AU 16/6
Søknad om fritak fra vervet som 1. varamedlem av Rådet for funksjonshemmede
AU 16/7