Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Sagene arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 2. november 2015

Tid

klokken 18:00

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 02.11.15 (PDF 81KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 02.11.15 (PDF 25KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 15/33
Økonomioppfølging per 30. september
AU 15/34
Konstituering - Valg - Bydelsutvalget 2015 -2019
AU 15-35
Godtgjøring til Bydelsutvalgets leder og nestleder