Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Sagene arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 5. oktober 2015

Tid

klokken 18:00

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 05.10.2015 (PDF 60KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Arbeidsutvalg 05.10.15 (PDF 40KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 15/29
Økonomioppfølging per 31. august 2015
AU 15/30
Tertialrapportering andre tertial 2015
AU 15/31
Endring av komitéers ansvarsområde som følge av ny organisasjonsstruktur
AU 15/32