Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Sagene arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 8. juni 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 08.06.2015 (PDF 67KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Arbeidsutvalg 08.06.15 (PDF 40KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 15/20
Økonomioppfølging per 30. april 2015
AU 15/21
AU 15/22
BU 15/23
Valg av nytt 3. varamedlem til Arbeidsutvalget