Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Sagene arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 16. mars 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 16.03.2015 (PDF 202KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 16.03.2015 (PDF 15KB)

Saker til behandling

SakTittel
Godkjenning av protokoll fra møte 02.02.2015
15/6
15/7
Oppnevning av nytt varamedlem i Arbeidsutvalget
15/8
Søknad om fritak fra vervet som medlem av Helse- og sosialkomiteen
15/9
Innstilling til valg av medlem og varamedlem til skolemiljøutvalget for Nordpolen skole