Til innhold
Politikk Bydel Sagene

Sagene arbeidsutvalg


Kontakt

E-post:

Sagene arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget (AU) består av fem av bydelsutvalgets medlemmer som tilrettelegger saker for behandling i BU, og har myndighet til å fatte vedtak i saker som defineres som hastesaker. AU ledes av BU-leder.

Møter


Se hele kalenderen