Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon skal føre tilsyn med:

  • Hjemmebaserte tjenester
  • Rustadgløtt dagsenter

Medlemmer

Svendsen, Karin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

Telefon: 954 77 835

Elgsaas, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

Telefon: 481 02 084

Ann Carnarius Elseth

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 915 90 940

Liljegren, Eva

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

Kvikne, Jon

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

Liland, Asbjørn

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon