Til innhold
Politikk og politiske møter

150 treff av 150 politikere

Aktive filtre

  Albahlel, Raifeh (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 908 87 843

  Alsos, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.

  Andersen, Kent (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 924 20 882

  Andersen, Kåre John (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Andreassen, Liv (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.

  Arnesen, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Austlid, Asta (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 401 64 771

  Austlid, Gunn (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.

  Bentsen, Morten Rimstad (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Berge, Eili Vigestad (Venstre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 414 63 434

  Bjercke, Hallstein (Venstre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 930 38 742

  Blomgren, Frida Gabriella (Venstre)

  Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.

  Telefon: 920 46 585

  Borgen, Astrid (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 976 37 917

  Benjamin Bornø

  Bornø, Benjamin (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
  Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 473 06 719

  Braude, Marthin (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 976 76 016

  Brenna, Kristin Antonsen (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø omsorgskomite

  Telefon: 938 82 272

  Bruun, Pelle (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.

  Brænden, Christian (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.

  Telefon: 916 10 477

  Bøhm, Are (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Børja, Bjørnar (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Chen, Kevin (Høyre)

  Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.

  Dalsbø, Gudmund Anders (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 468 07 756

  Delgado, Susana Escobar (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

  Telefon: 980 60 676

  des Bouvrie, Erlend (Høyre)

  Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.

  Dreyer, Håkon (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 958 21 466

  Ebbestad, Pål (Rødt)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Medlem av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 906 60 021

  Eide, Harald

  Medlem av Østensjø råd for funksjonshemmede

  Eide, Nils Einar (Høyre)

  Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
  Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

  Telefon: 913 46 115

  Eidhammer, Asbjørn (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede

  Hanne Eldby

  Eldby, Hanne (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
  Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
  Medlem av Østensjø bydelsutvalg
  Leder av Østensjø oppvekstkomite

  Telefon: 996 24 553

  Elgsaas, Knut (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon

  Telefon: 481 02 084

  Ellingsberg, Trygve (Høyre)

  Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
  Filtrere / Sortere

  Filtrere

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd