Til innhold
Politikk og politiske møter

Roger Storslett

E-post:

Kim Marius Ilmo Bolin

Spesialkonsulent avdeling økonomi

Telefon: 916 05 750

E-post:

Østensjø råd for funksjonshemmede

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Storslett, Roger (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite
Leder av Østensjø råd for funksjonshemmede

Telefon: 478 95 895

Mæland, Henrik

Nestleder av Østensjø råd for funksjonshemmede

Hermansen, Elin

Medlem av Østensjø råd for funksjonshemmede

Holmøy, Gudrun

Medlem av Østensjø råd for funksjonshemmede

Eide, Harald

Medlem av Østensjø råd for funksjonshemmede