Til innhold
Politikk og politiske møter

Dag Erik Johnsen

Spesialkonsulent avdeling mestring og omsorg

Telefon: 930 37 581

E-post:

Østensjø eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Thomassen, Edna (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Østensjø eldreråd

Telefon: 908 45 411

Rellsve, Tom (Sosialistisk Venstreparti)

Nestleder av Østensjø eldreråd

Tellebond, Gudveig

Medlem av Østensjø eldreråd

Heiberg, Kari

Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Østensjø eldreråd

Westheim, Grethe

Medlem av Østensjø eldreråd

Flatlandsmo, Borgny

Medlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Østensjø eldreråd