Til innhold

Uttalelse til salgs- og skjenkebevillinger liste 2 i forbindelse med fornyelse 2016-2020

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.