Til innhold

Sommerfullmakt til bydelsutvikling, miljø- og kulturkomiteen (BMK)

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.