Til innhold

Ordning for støtte til særskilte lag og organisasjoner, driftstøtte. Prioriterte lag og orgnisasjoner/ målgrupper 2016

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.