Til innhold

Oppnevning av representanter til ungdomsrådet Bydel Østensjø for perioden 2016-2017

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.