Til innhold

Oppnevning av representanter fra eldrerådet i tilsynsutvalg for institusjoner og hjemmebaserte tjenester

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.