Til innhold

Nyoppnevning av varamedlem til eldreråd og tilsynsutvalg 2

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.