Til innhold

Fortau i Skøyenåsveien fra Klinkerveien/ fotgjengerfelt Skøyenåsen ved Klinkerveien

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.