Til innhold

Disponering av midler avsatt til ungdomsrådet og ungdomsarrangementer i 2016

Årsaken er oppgradering av designet. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.