Til innhold
Politiske representanter i grunnskolens driftsstyrer

Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.

Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Gullerud, Fredrik (5. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Vevik, Vidar (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 926 10 819

Wærner, Dag (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.

Austlid, Gunn (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.

Storslett, Roger (6. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Leder av Østensjø råd for funksjonshemmede

Telefon: 478 95 895

Ruud, Jon Aage (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.