Til innhold

Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.

Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Ellingsberg, Trygve (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Ulleberg, Siri (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Nøklevann skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Worum, Sverre (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Gravdahl, Roar (8. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 992 72 226

Braude, Marthin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Reynolds, Eva Victoria (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.