Til innhold
Politiske representanter i grunnskolens driftsstyrer

Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.

Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Hanne Eldby

Eldby, Hanne, leder oppvekstkomite (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 996 24 553

Ann Carnarius Elseth

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Ødegård, Erik (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 917 02 866

Andersen, Kent (3. vara BU) (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Ystgård, Frode (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.

Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 482 85 523