Til innhold
Politiske representanter i grunnskolens driftsstyrer

Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.

Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Bruun, Pelle (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.

Gullerud, Fredrik (5. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Ruud, Jon Aage (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.

Ludvigsen, Nina (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.

Chen, Kevin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.

Svendsen, Karin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 954 77 835