Til innhold

Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.

Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Blomgren, Frida Gabriella (4. vara BU) (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 920 46 585

Kristofersen, Lars B. (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.

Storslett, Roger (6. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite
Leder av Østensjø råd for funksjonshemmede

Telefon: 478 95 895

Britt Inglingstad

Inglingstad, Britt (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 924 68 907

Paulsrud, Kari (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.

Telefon: 908 89 733

Nedrelid, Eirik (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.

Telefon: 911 89 291