Til innhold

Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Østensjø finner du i eInnsyn.

Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Andreassen, Liv (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.

Skre, Sverre (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.

Vevik, Vidar (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 926 10 819

Braude, Marthin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Trasop skole sitt driftsstyre.

Kjellsen, Gaute Birkeland (1. vara BU) (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Larsen, Ruth Ellinor (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.