Til innhold
Politiske representanter i grunnskolens driftsstyrer

Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.

Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Kristoffersen, Morten (Venstre)

Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.

Tallaksen, Thomas (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.

Vinje, Geir (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.

Steensrud, Bjørn Sigurd (2. vara BU) (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 413 86 788

Melbye, Ivar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.

Vinje, Vibeke (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.