Til innhold
Politiske representanter i grunnskolens driftsstyrer

Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.

Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Ridder-Nielsen, Mona (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.

Skaanes, Liv Tveit (1. vara BU) (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 945 20 200

Skaar, Rebekka Alette (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Benjamin Bornø

Bornø, Benjamin (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 473 06 719

Wingård, Trond (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.

Kristin Sandaker

Sandaker, Kristin, BU-leder (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Leder av Østensjø arbeidsutvalg
Leder av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 476 05 753