Til innhold
Politiske representanter i grunnskolens driftsstyrer

Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.

Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Andersen, Kent (3. vara BU) (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Nedrelid, Eirik (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Politiske representanter i Østensjø skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.

Telefon: 911 89 291

Vollmerhaus, Randi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Leder av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 416 60 650

Hanne Eldby

Eldby, Hanne, leder oppvekstkomite (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 996 24 553

Skjervold, Tommy (2. vara BU) (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 930 56 450

Johannessen, Nina Hovda (2. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite