Til innhold
Politiske representanter i grunnskolens driftsstyrer

Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.

Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.

Oversikt over bydelens politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.

Medlemmer

Erikstad, Pia (10. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø oppvekstkomite

Telefon: 975 62 537

Søetorp, Yngvar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 482 85 523

Grimstad, Svanhild (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite

Telefon: 415 24 240

Brænden, Christian (3. vara BU) (Høyre)

Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg

Telefon: 916 10 477

Harstveit, Inger (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.

Skaar, Rebekka Alette (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Politiske representanter i Høyenhall skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Politiske representanter i Bøler skole sitt driftsstyre.
Medlem av Østensjø bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite