Til innhold
Østensjø ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 7. mars 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafe X, Oppsal samfunnshus

Sted

Innkalling

Innkalling II UR (PDF 185KB)

Innkalling UR. For vedlegg se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 186KB)

Protokoll

Protokoll UR (PDF 233KB)

Saker til behandling

SakTittel
9/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
10/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 01.02.2016
11/16
Informasjon fra administrasjonen
12/16
13/16. Saken er trukket.
14/16