Til innhold
Østensjø råd for funksjonshemmede

Møte i Østensjø råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. november 2016

Tid

klokken 17:30

Tilleggsinformasjon

Bøler seniorsenters kafe, Bølerlia 2

Sted

Innkalling

Innkalling RFF. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 317KB)

Protokoll

Protokoll RFF (PDF 194KB)

Saker til behandling

SakTittel
53/16
Godkjenning av innkalling og sakskart 7/16
54/16
Godkjenning av protokoll 6/16
55/16
Informasjon fra administrasjonen
56/16
Oppfølging av personer med psykiske lidelser med målsetting inntektsgivende arbeid
57/16
58/16
59/16
Rapportering på publikumsoppslutning - kostnader ved Bydelsdager og andre kulturarrangementer i 2016
60/16
61/16
Møteplan 2017 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer