Til innhold
Politikk i Bydel Østensjø

Dag Erik Johnsen

Spesialkonsulent avdeling mestring og omsorg

Telefon: 930 37 581

E-post:

Østensjø omsorgskomite

Komiteen behandler saker innenfor psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse-, miljø- og forurensing samt TT-tjenesten.

Medlemmer

Bjørn Strøm

Strøm, Bjørn, BU-nestleder, leder omsorgskomite (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø arbeidsutvalg
Nestleder av Østensjø bydelsutvalg
Leder av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 911 57 292

Maria Berggram Aas

Aas, Maria Berggram (Arbeiderpartiet)

Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Nestleder av Østensjø omsorgskomite

Thomassen, Edna (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Østensjø eldreråd
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 908 45 411

Elgsaas, Knut (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 481 02 084

Gullerud, Fredrik (5. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Rustad skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Ann Carnarius Elseth

Elseth, Ann Carnarius (Fremskrittspartiet)

Medlem av Politiske representanter i Skullerud skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Medlem av Østensjø arbeidsutvalg
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Vevik, Vidar (Høyre)

Medlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Medlem av Politiske representanter i Vetland skole sitt driftsstyre.
Medlem av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Medlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 926 10 819

Steensrud, Bjørn Sigurd (2. vara BU) (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Manglerud skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Tilsynsutvalg I for Abildsø og Langerud sykehjem og Kjernehuset dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 413 86 788

Vollmerhaus, Randi (Arbeiderpartiet)

Medlem av Politiske representanter i Godlia skole sitt driftsstyre.
Leder av Tilsynsutvalg II for Manglerudhjemmet, Abildsø sykehjem, avd. Østensjø, Oppsalhjemmet og "Lille" dagsenter for demente i Enebakkveien
Medlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 416 60 650

Svendsen, Karin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Politiske representanter i Skøyenåsen skole sitt driftsstyre.
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester og for dagsentervirksomhet utenom institusjon
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 954 77 835

Aamin, Said (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 988 38 582

Kristiansen, Lasse (9. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Delgado, Susana Escobar (3. vara BU) (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Moe, Andreas (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Henriksen, Elisabeth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Politiske representanter i Abildsø skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Sæther, Maria-Christina (1. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 23 43 85 89

Flatabø, Toril B. (Venstre)

Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Kjellsen, Gaute Birkeland (1. vara BU) (Venstre)

Varamedlem av Politiske representanter i Oppsal skole sitt driftsstyre.
Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Larssen, Tone Ims (4. vara BU) (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Østensjø bydelsutvalg
Varamedlem av Østensjø omsorgskomite

Telefon: 926 65 462