Til innhold

Gi innspill til bydelens arbeid med ny strategisk plan

Arrangementsinformasjon

Dato

Søndag 11. juni

Tid

Hele dagen

Om aktiviteten

Vi vil at du som innbygger får mulighet til å engasjere deg i planer for bydelen din. Bydel Østensjø skal utarbeide ny strategisk plan. Satsingsområder og mål for bydelens forrige plan kan du lese under. Anser du disse som fortsatt relevant? Er det noe du mener bør med i tillegg? Noe du spesielt vil understreke?

Takk for at du engasjerer deg for Bydel Østensjø! 

Utdrag fra satsningsområdene og mål fra bydelens forrige strategiske plan: 

Satsingsområde 1 Kultur- og miljøbydel
Mål 1.1  Bydel Østensjø har et variert og mangfoldig kulturliv og egnede sosiale møteplasser
Mål 1.2  Bydel Østensjø er kjent for å fremme miljøvern og bærekraftig utvikling

Satsingsområde 2 Trygg og inkluderende bydel
Mål 2.1  Bydelen har et differensiert tjenestetilbud med høy kvalitet
Mål 2.2  Bydelen har et tjenestetilbud basert på brukermedvirkning
Mål 2.3  Alle som ønsker det får tilbud om barnehageplass og skolefritidsordning
Mål 2.4  Bydelen prioriterer forebygging
Mål 2.5  Bydelen er garantist for at mennesker med bistandsbehov får rett hjelp til rett tid
Mål 2.6  Bydel Østensjø er en bydel der alle kan delta og føle seg velkomne

Satsingsområde 3  En service- og brukerorientert bydelsforvaltning
Mål 3.1  Østensjø bydelsforvaltning er en effektiv organisasjon med god ressursutnyttelse
Mål 3.2  Ressurser overføres fra administrasjon til velferdstilbud
Mål 3.3  Østensjø bydelsforvaltning er en attraktiv organisasjon å jobbe i
Mål 3.4  Bydelens informasjon er korrekt, tilgjengelig og relevant

For deg som vil lese bydelens forrige strategiske plan i sin helhet:
Strategisk plan 2010-2013 (PDF, 0,2MB)