Til innhold

Nordstrand ungdomsråd


Olaf Styrmoe

Leder

Telefon: 477 05 321

E-post:

E-post:

Anna Opland Stenersen

Møtesekretær

Telefon: 906 74 059

E-post:

Harald W. Larsen

Vara

Telefon: 982 39 478

Nordstrand ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Sakskart og dokumenter finner du på http://bit.ly/nordstrandpolitikk

Medlemmer Ungdomsrådet, oppdatert 30.1.18

Medlemmer