Til innhold

Nordstrand ungdomsråd

Olaf Styrmoe

Leder

Telefon: 477 05 321

E-post:

E-post:

Geir Bjarne Listhaug

Møtesekretær

Telefon: 992 75 315

Harald W. Larsen

Vara

Telefon: 982 39 478

Om Nordstrand ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer i ungdomsrådet 2015-19

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer