Til innhold

Nordstrand ungdomsråd

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Olaf Styrmoe

Leder

Telefon: 477 05 321

E-post:

E-post:

Anna Opland Stenersen

Møtesekretær

Telefon: 906 74 059

E-post:

Harald W. Larsen

Vara

Telefon: 982 39 478

Nordstrand ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består av ungdom fra 12 til 18 år som er valgt gjennom skoler, fritidsklubber og organisasjoner.

De uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Sakskart og dokumenter finner du på http://bit.ly/einnsynNordstrand

Medlemmer Ungdomsrådet, oppdatert 30.1.18

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer