Til innhold
Politikk Bydel Nordstrand

Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

  • Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), Økernveien 151, 0580 Oslo
  • Hjemmetjenester (ikke obligatorisk) Ekebergveien 243
  • Lambertseter barne- og avlastningsbolig
  • Marmorberget bo- og avlastning

Medlemmer

Norenberg, John Tore (Høyre)

Leder av Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 913 18 047

Wigers, Ane M. (Venstre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Nestleder av Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 951 08 351

Bosted: Herregårdsveien 55b 1168 Oslo

Wicklund, Rene (eldrerådet)

Medlem av Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 909 15 065

Musavi, Bibi Thaiba ( Medlem BU og 1. vara BUK) (Høyre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 450 30 532

Bosted: Vestbrynet 6 a 1176 Oslo

Dvergsnes, Anne Marie (eldrerådet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 948 43 409

Ranes Persson Olav (Venstre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 407 04 070

Bosted: Ekebergveien 144, 1178 Oslo