Til innhold

Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Steen, Odd Jørgen (leder) (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Telefon: 900 37 463

Stigen, Ulf (1. vara BU) (Medlem HOS-komiteen) (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Telefon: 930 11 366

Bosted: Avstikkeren 5, 1156 Oslo

Asbjørnsen, Rolf (eldrerådet)

Medlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Telefon: 909 25 610

Hedemann, Knut

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Telefon: 918 30 083

Lervik,Hans (eldrerådet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Telefon: 22 28 33 46