Til innhold

SPORTSPLASSEN HOLDEPLASS OG ETABLERING AV SNUPLASS - RAMMESØKNAD- BYDELENS UTTALELSE