Til innhold
Eldrerådet

Møte i Nordstrand eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 23. oktober 2017

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Om møtet

Sakskart og dokumenter finner du på:

http://bit.ly/einnsynNordstrand