Til innhold
Eldrerådet

Møte i Nordstrand eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 12. juni 2017

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL ELDRERÅDET 12.6-1 (PDF 1,5MB)

Protokoll

PROTOKOLL FRA MØTE I NNORDSTRAND ELDRERÅD 12.06.2017 (PDF 87KB)

Saker til behandling

SakTittel
31/17
32/17
33/17
34/17
35/17
36/17
37/17
38/17
39/17
40/17
41/17
42/17