Til innhold
Eldrerådet

Møte i Nordstrand eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 20. mars 2017

Tid

klokken 09:00

Tilleggsinformasjon

Hjemmetjenesten, Cecilie Thoresens vei 11b

Sted

Om møtet

NB! Nytt  klokkeslett kl 9.00

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL NORDSTRAND ELDRERÅD 20-03-2017(1) (PDF 260KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Nordstrand eldreråd 20.03.2017 (PDF 71KB)

Saker til behandling

SakTittel
14/17
15/17
STATUS I ARBEIDET MED REVIDERING AV TRAFIKKPLAN FOR BYDEL NORDSTRAND - NOTAT FRA BMS-KOMITEEN
16/17
17/17
18/17
19/17