Til innhold
Eldrerådet

Møte i Nordstrand eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 24. oktober 2016

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Hjemmetjenesten, Cecilie Thoresens vei 11 B

Sted

Innkalling

Sakskart ER 24-10-2016 (PDF 161KB)

Protokoll

2016-10-24 Protokoll fra møte i Eldrerådet (PDF 88KB)

Saker til behandling

SakTittel
52/16
53/16
54/16
55/16
56/16
57/16
58/16
59/16
60/16
61/16