Til innhold
Eldrerådet

Møte i Nordstrand eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 6. juni 2016

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Hjemmetjenesten, Cecilie Thoresens vei 11be

Sted

Innkalling

Sakskart (PDF 159KB)

Protokoll

2016-06-06 Protokoll fra møte i Eldrerådet (PDF 88KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 24/16
25/16
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
32/16
33/16
BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 2015
34/16
35/16
36/16