Til innhold

Møte i Nordstrand eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 3. juni 2019

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243

Sted

Om møtet

Les saksdokumenter på eInnsyn

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.