Til innhold
Politikk Bydel Nordstrand

Nordstrand eldreråd


Sissel Oda Mantor

Leder

Telefon: 986 29 801

E-post:

Postmottak

E-post:

Camilla Bøe

Møtesekretær

Telefon: 932 86 722

E-post:

Ljiljana Presic

Vara

Telefon: 413 67 744

E-post:

Nordstrand eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Sakskart og dokumenter finner du på http://bit.ly/nordstrandpolitikk

Medlemmer i eldrerådet 2015-19

Medlemmer