Til innhold
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

Møte i Nordstrand byutviklings-, miljø- og samferdselskomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 7. juni 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243

Sted

Innkalling

2016-07-06 SAKSKART (PDF 182KB)

Protokoll

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BYUTVIKLING, MILJØ OG SAMFERDSELSKOMITE 19.4.2016 (PDF 25KB)

2016-06-07 Protokoll fra møte i Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen (PDF 111KB)

Saker til behandling

SakTittel
25/16
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
32/16
33/16
BOM I SOLVEIEN - EVENTUELL UTVIDELSE AV PRØVEPROSJEKTET