Til innhold
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

Møte i komite for byutvikling, samferdsel og miljø

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. februar 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Ekebergveien 243