Til innhold
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

Møte i komite for byutvikling, samferdsel og miljø

Tid og sted

Dato

Tirsdag 24. oktober 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Om møtet

Sakskart og dokumenter finner du på:

http://bit.ly/einnsynNordstrand