Til innhold
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

Møte i komite for byutvikling, samferdsel og miljø

Tid og sted

Dato

Tirsdag 19. september 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Innkalling

2017-09-19 SAKSKART BMS (PDF 192KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Nordstrand komite for byutvikling, miljø og samferdsel 19.09.2017(1) (PDF 103KB)

Saker til behandling

SakTittel
36/17
37/17
38/17
39/17
40/17
41/17
42/17
43/17
44/17