Til innhold
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

Møte i komite for byutvikling, samferdsel og miljø

Tid og sted

Dato

Tirsdag 21. mars 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Om møtet

I forkant av møtet har komiteen en befaring på Ulvøya.

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL KOMITE FOR BYUTVIKLING OG SAMFERDSEL 21.03.2017 (PDF 97KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Nordstrand komite for byutvikling, miljø og samferdsel (PDF 71KB)

Saker til behandling

SakTittel
13/17
14/17
15/17
16/17