Til innhold
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

Møte i komite for byutvikling, miljø og samferdsel

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. juni 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I NORDSTRAND KOMITE FOR BYMILJØ OG SAMFERDSEL 13.06.2107-1 (PDF 286KB)

Protokoll

PROTOKOLL FRA MØTE I BMS-KOMITEEN 13-06-2017 (PDF 107KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 27/17
SAK 28/17
SAK 29/17
SAK 30/17
SAK 31/17
SAK 32/17
SAK 33/17
SAK 34/17
SAK 35/17