Til innhold
Politikk Bydel Nordstrand

Barn-, ungdom- og kulturkomite


Nina K Lyng

Møtesekretær

Telefon: 915 50 983

E-post:

Eirill Mathisen

Vara

Telefon: 450 26 669

Barn-, ungdom- og kulturkomite

Les saksdokumenter her: http://bit.ly/nordstrandpolitikk

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Lars Petter Solås (FrP)

Solås, Lars Petter (Fremskrittspartiet)

Leder av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 920 54 147

Bosted: Bernt Knudsens vei 22 C 1176 Oslo

Birgit Iversen (H)

Iversen, Birgit 2. vara til AU (Høyre)

Nestleder av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 951 46 178

Bosted: Lambertseterveien 8 , 1160 Oslo

Torgersen, Helge ( 6. vara til BU og medlem i BUK ) (Høyre)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 976 83 870

Bosted: Steinliveien 1e 1185 Oslo

Jardar Eide Flaa (AP)

Eide Flaa, Jardar (Arbeiderpartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 414 74 086

Bosted: Ekebergveien 148 1177 Oslo

Cecilie Foss (AP)

Foss, Cecilie (Arbeiderpartiet)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 918 72 038

Bosted: Nordseterveien 9b 1176 Oslo

Vold, Cathrine (1. vara) (Venstre)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 924 56 201

Bosted: Holtveien 9 D, 1177 Oslo

Bue, Harald Eivind (1. vara BU og medlem BUK) (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 911 98 909

Bosted: Fiskekroken 27b 0139 Oslo

Hynnekleiv, Anne-Lin (2. vara BU) (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 473 65 035

Bosted: Åsdalsveien 3g 1166 Oslo

Musavi, Bibi Thaiba ( Medlem BU og 1. vara BUK) (Høyre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 450 30 532

Bosted: Vestbrynet 6 a 1176 Oslo

Draugedalen Anlaug (2. vara BUK) (Høyre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Telefon: 915 61 695

Bosted: Ivar Knutsonsvei 60, 1161 Oslo

Nyeggen, Anne (1. vara ) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 907 76 232

Bosted: Svaleveien 6 C 1182 Oslo

Ljostad, Åshild (1. vara BUK, 3. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 951 75 010

Bosted: Mellombølgen 135 E, 1157 Oslo

Rolland, Gunnar (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Telefon: 959 43 032

Bosted: Oberst Rodes vei 31b 1152 Oslo

Wahlberg, Jørgen (Venstre)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Telefon: 480 89 538

Bosted: Vårveien 18 A, 1182 Oslo

Weydahl, Sissel Rimehaug (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Telefon: 977 24 801

Bosted: Axel Huitfeldts vei 8 1170 Oslo

Blichner, Sara Marie (1. vara BUK) (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Barn-, ungdom- og kulturkomite

Telefon: 959 26 543

Bosted: Fossliveien 2b, 0198 Oslo